Yoga do Spóirt

3 Chúis d’imreoirí GAA chun Yoga a dhéanamh

Seo píosa a cuireadh i gcló i gclár oifigiúil Pháirc an Chrócaigh: BÁC V Corcaigh

Tugadh cead don Tuairisceoir é a fhoilsiú ar líne freisin

Tá níos mó imreoirí de chuid an Chumainn Lúthchleas Gaeil ag déanamh ióga anois ná mar a bhí riamh cheanna. Ach cad chuige an méadú mór seo atá tagtha ar an spéis atá ag lúthchleasaithe, ní hamháin de chuid na gcluichí Gaelacha ach ó gach cineál spóirt, san ióga le blianta beaga anuas?

Why should GAA players do Yoga? 

1) Gortuithe a sheachaint

RSI

Is é an ióga an rud is fearr gur féidir le lúthchleasaithe a dhéanamh chun iad féin a chosaint ó ghortuithe. Ní amháin sin ach cabhraíonn an ióga le lúthchleasaithe atá gortaithe chun biseach a chur orthu féin freisin. Molann fisiteiripeoirí, dochtúirí agus an lucht leighis an ióga do lúthchleasaithe go minic.

Agus lúthchleasaithe á n-ullmhú féin do choimhlint agus comórtas, bíonn siad ag traenáil agus ag obair ar na matáin céanna i gcónaí. Is cuma más iomáint, camógaíocht, peil nó liathróid láimhe atá i gceist. Cuireann an cineál cleachta leanúnach seo an-bhrú ar na matáin agus ar an gcorp.

Mar shampla, má tá duine ag traenáil agus ag baint úsáide as na matáin céanna i gcónaí giorraítear na matáin sin agus cruthaítear teannas iontu. Mar thoradh ar theannas a bheith sa mhatán ní féidir leis an matán sin feidhmiú leis an éifeacht céanna. Bíonn ar mhatáin eile cúiteamh a dhéanamh ar son an mhatáin seo rud a chruthaíonn éagothroime sa chorp.

Bíonn a mhalairt de thionchar ag an ióga ar an gcorp. Fadaítear na matáin le cleachta ióga rud a chabhraíonn leis matáin an teannas a scaoileadh. Baintear úsáid freisin as matáin eile nach n-úsáidtear go minic, rud a chuireann go mór le cothromaíocht sa chorp ina hiomláine.

gortuithe

Ach má leantar le éagothroim i matáin agus sa chorp cruthaítear rud ar a dtugtar ‘gortú ainsealach’ nó ‘gortú athstraidhneála’. Is iad seo na cineál gortuithe a thagann ar imreoirí tharr tréimhse ama i ngeall ar strus leanúnach a bheith sna matáin nó sna hailt.

Is beag imreoir den chuid an Chumainn Lúthchleas Gaeil a fhaigheann gortaithe mar thoradh ar taicleálacha móra fisiciúil i ndáiríre. Is é an rud is mó a choinníonn imreoirí ar an taobh líne ná gortaithe ainsealacha fadtéarmacha a eascraíonn as easpa cothromaíochta agus solúbthachta sa chorp.

2) Cumas Imeartha

cumas

Breathnaítear ar chleachta ióga rialta mar bhuntáiste mór imeartha do lúthchleasaithe. Ní haon ionadh mar sin go bhfuil lúthchleasaithe mór le rá ar fud an domhain ag dul sa tóir ar an mbuntáiste seo. Tugann an taighde idirnáisiúnta is fearr le fios dúinn gur bhuntáiste mór é an ióga ina aithnítear solúbthacht, cothromaíocht agus smacht intinne ar na buntáistí is mó.

Le corp solúbtha bíonn lúthchleasaithe níos ullmhaithe le haghaidh traenáil agus aclaíocht níos déine. Gluaiseann agus ritheann siad níos tapúla agus níos éasca. Cruthaíonn an ióga lúthchleasaithe a bhfuil fisiciúlacht, cumhacht agus láidreacht lárnach acu.

Tagann laghdú ar an mbaol ghortuithe atá ann do lúthchleasaithe le corp atá níos solúbtha, níos chothromaí, níos aclaí agus níos láidre agus bíonn dlús níos mó lena gcuid imeartha dá bharr. Ní haon ionadh mar sin go bhfuil ardú céime faighte ag an ióga i measc na lúthchleasaithe is fearr ar domhain.

 

3) Smacht Intinne

Tugann an-chuid lúthchleasaithe aghaidh ar an stiúideo ióga don chéad uair i ngeall ar an easpa solúbthachta a bhíonn acu. Ach tagann cuid mhaith acu ar ais i ngeall ar na buntáistí ginearálta eile a bhaineann leis an gcleachta.

Tá neart teicnící análaithe ann san ióga a chabhraíonn le lúthchleasaithe chun fócas a choinneáil sna cluichí móra agus gan ligin d’fhuinnimh neirbhíseach cur isteach ná amach orthu. Freisin cabhraíonn sé go mór chun an bata agus an bóthar a thabhairt don strus agus don imní.

Cruthaítear cortisol sa chorp nuair a bhíonn an corp faoi strus nó an-ghníomhach. Is féidir leis praiseach ceart a dhéanamh don chorp agus don mheabhairshláinte. Cabhraíonn ióga chun na leibhéil cortisol sa chorp a rialú chun suaimhneas coirp agus aigne a chur ar fáil.

Is múinteoir ióga é Ciarán Mac Fhearghusa le ‘Óga Yóga’. Tairiscíonn ‘Óga Yóga’ cúrsaí agus ranganna ióga as Gaeilge do Chumainn Lúthchleas Gaeil agus do scoileanna. Bíonn rang seachtainiúil agus ceardlann ann i gCois Teallaigh, 46 Sráid Chill Dara. Le haghaidh tuilleadh eolas is féidir glaoch a chur 0867224987 nó teagmháil a dhéanamh le ‘Óga Yóga’ ar Facebook nó  r-phoist a sheoladh go yogaasgaeilge@gmail.com

 

  • Gortú athstraidhneála             repetitive strain injury
  • Cúiteamh                                     compensate
  • Gortú ainsealach                       chronic injury
  • Solúbthacht                                flexibility
  • Cothromaíocht                          balance
  • Teicnící análaithe                     breathing techniques
  • Smacht Intinne                          mental control
  • Ióga                                               Yoga

Má tá spéis a d’eagraíocht cúrsa ióga a eagrú is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag 0867224987 nó trí r-phoist a sheoladh chuig yogaasgaeilge@gmail.com.

Comments are closed