Óga Yoga ar fhíseán Thinkhouse

Is é Beocht & Beatha an t-eagrán is déanaí de Shraith Chultúr na nÓg le Thinkhouse. Fiosraíonn sé an chaoi a bhfuil athrú ag teacht ar mheon chainteoirí óga na Gaeilge atá ag tabhairt beochta don teanga ar fud fad na tíre. Léiríonn an gearrscannán tograí nuálaíocha sa ghreann, sa cheol, sa spórt agus sa tsláinte atá ag cinntiú go bhfuil sé níos éasca ná riamh an Ghaeilge a bheith fite fuaite le gnáthshaol laethúil na hóige.

 

The Irish Language Yoga Experience

Bunaíodh Óga Yoga sa bhliain 2012 chun freastal ar dhaoine ar gach aois ghrúpa gur mhaith leo tabhairt faoin eispéireas yoga trí mheán na Gaeilge.

íomhá

Ó shin i leith tá Óga Yoga tar éis leathnú isteach in eagrais spóirt, óg eagraíochtaí, cumainn Ghaelacha, institiúid oideachais agus sna gréasáin labhartha Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus fud fad na tíre.